Algemene voorwaarden

 

 • Inschrijving voor een workshop dient plaats te vinden via de website van Broodbakken met Marika.
 • Het inschrijfgeld dient bij aanmelding te worden voldaan op het bankrekeningnummer van Broodbakken met Marika.
 • De aanmelding is definitief wanneer het volledige bedrag is bijgeschreven op rekening van Broodbakken met Marika. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
 • Afmelden kan uitsluitend per e-mail en is definitief nadat Broodbakken met Marika dit per e-mail heeft bevestigd.
 • In geval van afmelding meer dan 21 dagen vóór aanvang van de workshop, wordt het inschrijfgeld onder aftrek van administratiekosten (€ 1,50) gerestitueerd.
 • In geval van afmelding binnen 21 tot 14 dagen vóór aanvang van de workshop, wordt 50% van het inschrijfgeld onder aftrek van administratiekosten (€ 1,50) gerestitueerd.
 • In geval van afmelding binnen 14 dagen vóór aanvang van de workshop, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Te allen tijde mag een plaatsvervanger deelnemen aan de betreffende workshop, mits vooraf gemeld aan Broodbakken met Marika.
 • Broodbakken met Marika behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren in geval van overmacht. Uiteraard vindt in een dergelijke situatie overleg plaats en wordt gezocht naar een passende oplossing (bijvoorbeeld een andere datum of restitutie van het volledige inschrijfgeld).
 • Broodbakken met Marika behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren bij minder dan 6 aanmeldingen. Indien geen geschikte andere datum wordt gevonden, wordt uiteraard het volledige inschrijfgeld gerestitueerd.
 • Broodbakken met Marika is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het kwijtraken van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.
 • Deelname aan een workshop is geheel op eigen risico.
 • Tenzij anders is overeengekomen behoudt Broodbakken met Marika de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar vervaardigde en/of verstrekte documenten, ongeacht de informatiedrager, zoals papier, website of anderszins.
 • Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Broodbakken met Marika en de wederpartij zullen, voor zover behorend tot de competentie van de rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Amsterdam.

Aanvullende voorwaarden cadeaubon

 • De cadeaubon is verkrijgbaar vanaf € 25,00 (in stappen van € 5,00).
 • De cadeaubon wordt gratis per post toegezonden (naar het opgegeven adres).
 • De ontvanger van de cadeaubon kan een workshop boeken via de website www.broodbakkenmetmarika.nl
 • De unieke kortingscode, die op de cadeaubon staat vermeld, kan bij het boeken van een workshop worden ingevuld. Het bedrag op de cadeaubon wordt dan verrekend met de prijs van de betreffende workshop.
 • Indien de gekozen workshop meer kost dan de waarde van de cadeaubon, dient het verschil te worden bijbetaald.
 • De cadeaubon is niet persoonsgebonden.
 • De cadeaubon is geldig tot één jaar na datum afgifte.
 • De bon is niet inwisselbaar voor contanten.

Bedrijfsgegevens

Broodbakken met Marika

www.broodbakkenmetmarika.nl
KvK: 69628157
BTW: NL179710291B02
IBAN: NL78 INGB 0007 9917 07

Workshop locatie:
Johan Enschedeweg 40
1422 DR  Uithoorn

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.